Deelnemende scholen
Klik hierboven voor de website van het Ludger College

Klik hierboven voor de website van het Ulenhofcollege
Klik hierboven voor de website van het Rietveld Lyceum

Over de bovenbouwcampus

De bovenbouwcampus, schooljaar 2023-2024

Sinds augustus 2022 is de bovenbouwcampus een feit. Alle bovenbouwleerlingen en -docenten van het Ludger College en het Rietveld Lyceum namen hun intrek in het gebouw aan de Vondelstraat. In augustus 2023 volgde het Ulenhofcollege en hiermee is de bovenbouwcampus compleet.

Op de drie genoemde scholen zijn er vanaf schooljaar 2023-2024 alleen nog vijfde- en zesdeklassers. De twee nieuwe Doetinchemse scholen, het Panora Lyceum en het Houtkamp College, nemen geleidelijk het stokje over. 

De meerwaarde van de bovenbouwcampus

De bovenbouwcampus geeft onze leerlingen een volwaardige bovenbouwperiode: met hun eigen klasgenoten en docenten, in een goed gevuld gebouw. 

Daarnaast biedt de nauwe samenwerking tussen de drie scholen kansen om iedere leerling een breder, gevarieerder onderwijsaanbod te geven. Daaruit is een mooi Meerwaardeprogramma ontstaan. Leerlingen kunnen zich meerdere keren per jaar inschrijven voor een breed aanbod aan cursussen, workshops, vakondersteuning, voorlichting over vervolgonderwijs, sport, enzovoort.

Ook kunnen leerlingen in sommige gevallen vakken van een van de andere scholen volgen.


Eén gebouw, drie aparte scholen

Het Ludger College, het Rietveld Lyceum en het Ulenhofcollege delen het gebouw aan de Vondelstraat. Daarin zal iedereen zijn of haar eigen school goed herkennen. 

Het Ludger, Rietveld en Ulenhof blijven afzonderlijke scholen. Voor de leerlingen verandert er dan ook zo min mogelijk: ze houden hun eigen vakken, klassen en docenten. Op hun diploma zal de naam van hun school staan.

De scholen behouden hun personeel, lesaanbod en werkwijze. Voor elke school is er een eigen locatieleider, die ondersteund wordt door een afdelingscoördinator.

Vertrouwdheid en kansen 

Kortom: op de bovenbouwcampus houden onze leerlingen de vertrouwdheid van hun eigen school én krijgen ze nieuwe kansen!