Opleidingsschool IN*oost

10-01-2024

Over In*Oost


De bovenbouwcampus maakt deel uit van aspirant Opleidingsschool IN*oost.

 

IN*oost is een samenwerkingsverband van zeven scholen voor voortgezet onderwijs in de Achterhoek en twee opleidingsinstituten. De vo-scholen zijn het Almende College, bovenbouwcampus (Ludger College, Ulenhofcollege, Rietveld Lyceum), het Gerrit Komrij College, het Metzo College, het Christelijk College Schaersvoorde, het Houtkamp College en het Panora Lyceum. De opleidingsinstituten zijn de HAN University of Applied Sciences (HAN) en de Radboud Docenten Academie (RDA).

 

Samen creëren we een plek waar studenten, docenten en opleiders van en met elkaar leren. We stellen het leren van leerlingen centraal en leiden studenten op tot docenten van de toekomst. Binnen IN*oost leiden we eerste- en tweedegraadsleraren op, begeleiden we startende collega’s en dragen we bij aan de ontwikkeling van ervaren collega’s.

 

Missie

 

De missie van de partners is het samen opleiden en professionaliseren van vo-docenten in de regio Achterhoek. De toekomstige docenten beschikken daarmee over voldoende kennis en vaardigheid om een bijdrage te leveren aan kwalitatief goed onderwijs in onze scholen. De huidige medewerkers worden hierdoor gestimuleerd om zichzelf continu te blijven ontwikkelen, zodat we met elkaar bouwen aan een verdergaande professionele leer- en kennisgemeenschap voor voortgezet onderwijs in de regio Achterhoek.

 

Visie

 

Bij IN*oost staan we samen sterk in het begeleiden van studenten richting hun startbekwaamheid. Dat betekent dat vo-scholen en opleidingsinstituten een gedeelde verantwoordelijkheid hebben voor het kwalificeren van studenten vanuit een gedeelde opleidingsvisie. We willen dat de context waarin de studenten bij IN*oost worden opgeleid – op de instituten en op de scholen – van meerwaarde is. Deze context ontleent deze meerwaarde aan de veelheid aan perspectieven die de scholen en instituten inbrengen. Samen streven we naar steeds beter onderwijs voor de leerlingen.

 

Pijlers

 

Leidend voor de wijze waarop we de visie vormgeven zijn onze drie pijlers: innovatie (I), naoberschap(N) en pluriformiteit (*).

 

Innovatie duiden we als leren door te onderzoeken en ‘altijd op weg naar beter’. We stimuleren studenten om innovatief te zijn in hun onderwijs en in hun manier van leren door een onderzoekende houding aan te nemen en onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen.

 

Naoberschap is een regionaal begrip; letterlijk betekent het nabuurschap. Het zit in onze Achterhoekse genen dat we betrokken zijn bij elkaar en het vanzelfsprekend vinden dat we elkaar waar mogelijk verder helpen. Het houdt voor ons in dat we leren met én van elkaar.

 

Pluriformiteit staat voor onze overtuiging dat verschillen bijdragen. Vanuit deze pijler is de afgelopen jaren gewerkt aan het creëren van een leeromgeving waarin de student wordt geconfronteerd met verschillende perspectieven van de diverse samenwerkende scholen. Wij willen recht doen aan deze verschillen. Iedere aanstaande docent is immers anders en mag zijn eigenheid ontwikkelen.

 

Meer weten?

 

Lees meer over IN*oost op www.in-oost.nl

Media
  • Screenshot 2024-01-10 165947